O nas

Stowarzyszenie zrzesza operatorów obrazu, realizatorów wizji, operatorów kamer studyjnych, scenografów tworzących na potrzeby czołowych stacji telewizyjnych w Polsce tj. Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu. Zadania STOTV : -reprezentowanie interesów środowiska twórców telewizyjnych w kraju i zagranicą  

  • ochrona praw autorskich
  • kształtowanie zasad etyki zawodowej
  • współudział w prawidłowym kształtowaniu stosunków między twórcami a producentami telewizyjnymi
  • troska o najwyższe standardy obrazu telewizyjnego

adze 

Władzami naczelnymi stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna. W ramach stowarzyszenia mogą powstawać koła i grupy twórcze. Obecny Zarząd STOTV tworzą: Marek Pakowski-prezes, Maciej Walczak-v-ce prezes, Sławomir Woźniak-v-ce prezes. Komisja Rewizyjna: Wojciech Dębski, Marek Romaniak, Maciej Lis, Łukasz Fryde.

Historia

Stowarzyszenie Twórców Obrazu Telewizyjnego wpisane zostało do Krajowego rejestru Sądowego 23.03.2010 r. w Warszawie. Powstało z inicjatywy grupy operatorów pracujących w TVP. Celem nadrzędnym powołania STOTV było zintegrowanie środowiska twórców telewizyjnych, działających na szeroko pojmowanym rynku mediów elektronicznych. Nowe technologie to nowe wyzwania dla operatorów. Coraz powszechniejsza dostępność do środków produkcji audio-wizualnej jest częstym powodem do deprecjonowania rangi twórców obrazu telewizyjnego.

W dość krótkim, bo zaledwie 3-letnim okresie istnienia, STOTV podjęło kilka istotnych inicjatyw: 

  • w listopadzie 2010 r nawiązana została współpraca ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich
  • 15.11.2010 STOTV weszło w skład Konferencji Mediów Polskich, która powołała Radę Etyki Mediów. Do REM Stowarzyszenie Twórców Obrazu Telewizyjnego zaproponowało prof. Marka Nowickiego, który w wyniku tajnego głosowania wszedł do składu Rady.
  • W grudniu 2011 r STOTV współinicjowało spotkanie przedstawicieli mediów z władzami MSWiA i KGP, na którym omawiano istotne kwestie zwiększenia bezpieczeństwa dla ekip tv i fotoreporterów uczestniczących zawodowo w imprezach masowych. Spotkanie było pokłosiem wydarzeń z 11 listopada 2011 r. jakie rozegrały się na ulicach Warszawy, podczas których ucierpieli członkowie ekip i sprzęt tv o znacznej wartości. 

Członkowie STOTV to ta grupa twórców , którzy na co dzień ukryci w cieniu kamer i sprzętu studyjnego , serwują widzowi programy o najwyższej jakości technologicznej i artystycznej, emitowane w czołowych stacjach telewizyjnych.